ÆLDRE

Mennesket før systemet

Jeg vil kæmpe for større medbestemmelse på landets plejehjem. Alt for tit puttes borgerne i kasser, kasser der ikke passer til det enkelte menneske og pga. regler og lovgivning kan man ikke se igennem at springe et led over eller gå den helt anden vej, hvis logikken taler for det. 

Vi skal blive bedre til at lytte til de mennesker det drejer sig om. Når den ældre har ønsker eller problematikker i deres hverdag, som de ønsker hjælp til, så er det den enkelte der altid kender sig selv nærmest, så vi skal blive bedre til at lytte.

Selvbestemmelse og tilpassede serviceløsninger

Der kæmpes på ældreområdet med at styrke borgerens selvbestemmelse og sikre en individuel tilpasset serviceløsning til ældre. Borgerne skal have den minimumshjælp, de har krav på, men der skal samtidig gives mere plads til den enkelte ældres behov.

Man kan sige at denne tankegang om mere frihed ligner tankegangen med frikommuner og det burde staten lære af i form af at lette på lovgivningen og se på hvilke muligheder det kunne give.

Vi skal lytte til dem der har succes og lære af dem.

Vi skal have større respekt for det enkelte menneske. Mennesker er ikke ens. Alle skal have mulighed for at forme det liv man gerne vil. Alle skal have frihed til at vælge.