BØRN OG UNGE

Mennesket før systemet

Jeg vil kæmpe for større medbestemmelse i skoler og daginstitutioner. Alt for tit puttes borgerne i kasser, kasser der ikke passer til det enkelte menneske og pga. regler og lovgivning kan man ikke se igennem at springe et led over eller gå den helt anden vej, hvis logikken taler for det. 

Vi skal blive bedre til at lytte til de mennesker det drejer sig om, om det er barnet, forældrene eller læreren eller pædagogen der har ønsker eller problematikker i deres hverdag, som de ønsker hjælp til, så er det den enkelte der altid kender sig selv nærmest, så vi skal blive bedre til at lytte.


Skoler

Hvordan skaber man en større faglig frihed på den enkelte skole, samtidig med, at statslige regler kan sikre en forholdsvis ensartet kvalitet i undervisningen? 


Dagtilbud

På dagtilbudsområdet er der en lignende udfordring i form af på den ene side statslige krav om minimumsnormeringer og pædagogiske læreplaner, der skal sikre kvalitet i børnepasningen, og på den anden side ønsket om faglig frihed på institutionerne.

Man kan sige at denne tankegang om mere frihed ligner tankegangen med frikommuner og det burde staten lære af i form af at lette på lovgivningen og se på hvilke muligheder det kunne give.

Vi skal lytte til dem der har succes og lære af dem.


Der er et fællesskab til alle børn

Vi har et stort problem i Danmark med at trivslen hos børn og unge er under pres, mange gange fordi et barn ikke passer ind i en kasse, som man har i forvejen. Vi har alt for mange børn med skolevægring, fordi de ikke er blevet "forstået" af deres omgivelser og der ikke har været plads til dem i den almene skole. 

Tit bliver de heller ikke tildelt den special institutionsplads, som netop ville være godt for dem pga. procentbesparelser i de enkelte kommuner eller også kommer tildelingen for sent. 

Den måde at behandle vores børn og unge på skal vi væk fra, det er der INGEN, som er tjent med og det er alt for økonomisk uansvarligt for Danmark i længden. 

Der er en plads til alle et sted, dér, hvor netop de passer ind. Får de det rette tilbud i tide, så vil de i større stil få et værdigfuldt liv ud fra de evner den enkelte har. Det ville være en Win-win situation for Danmark rent økonomisk at flere blev grebet i tide.


Uddannelse

Vi skal allerede fra folkeskolen være bedre til at oplyse vores unge om de mange muligheder der er. De unge skal accepteres for ikke at være ens og at deres valg ikke nødvendigvis er det samme som deres forældre ønsker.

Det er stærkt problematisk at regeringen i for mange år har fokuseret for ensrettet mod de gymnasiale uddannelser. Vi har brug for også at have fokus på erhvervsuddannelserne, da frafaldet i dag på næsten halvdelen af dem som starter vil komme ned igen. Dette ved bl.a. at investere tidsvarende udstyr på skolerne. Derfor skal der sættes flere midler af til dette område, så det igen bliver eftertragtet at gå på en erhvervsskole.

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Vi skal have større respekt for det enkelte menneske. Mennesker er ikke ens. Alle skal have mulighed for at forme det liv man gerne vil. Alle skal have frihed til at vælge.