FRIVILLIGHED

Tilgodese alle de frivillige der løfter

Vi skal ikke besværliggøre de frivilliges arbejde. 

Jeg vil gerne kæmpe for, at de frivillige tilgodeses, når de kommer med ideer og planer om fornyelser og udvikling - de frivillige er nøglen til at de små samfund holdes i gang og nytænkes, så det må vi ikke slå ihjel ved for meget bureaukrati. 

Sønderjylland er den landsdel som har flest frivillige, det er måske derfor det er så skønt at bo her - der tages ejerskab og bliver arbejder i fællesskab for at løse det vi alle ønsker vækst i landdistrikterne.

I en kommune som Tønder kan vi ikke eksisterer uden de frivillige. De frivillige løfter store dele af samfundet og uden dem har vi ingenting.