Erhvervslivet drukner i papirnusseri

Uge efter uge sider virksomhedsejerne time efter time og indberetter tal til staten. Det er vel og mærke tid, som ikke har noget direkte med virksomhedens drift at gøre, men som er en del af det offentliges indberetningskrav.

Når jeg er rundt og besøge virksomheder og taler med virksomhedsejere her i det sønderjyske, så hører jeg gang på gang fortællinger om, hvor meget tid der bliver brugt på indberetning af det ene og det andet til de offentlige myndigheder. Vel og mærke tid som virksomhederne ikke får betaling for og som kunne have været brugt på egentlig drift af virksomheden.

Ifølge SMVdanmark så svarer virksomhedernes tidsforbrug til en ekstraudgift på over 50.000 kroner pr. virksomhed for alle små og mellemstore virksomheder. Det syntes jeg er mange penge.

Lige nu er virksomhederne hårdt presset af stigende energipriser, som kan være svært at gøre noget ved og som det ikke umiddelbart ser ud til, at regeringen har til hensigt at gøre noget mærkbart ved. Hvad vi heller ikke ved er, hvor lang tid de nuværende priser vil vare ved.

Det vi til gengæld kan gøre noget ved, det er papirnusseriet.


Jeg syntes, at vi skal kigge på SMVdanmarks forslag om, at de offentlige myndigheder, som ønsker dataene, skal købe dataene af virksomhederne. Det kunne måske mindske bureaukratiet lidt, hvis embedsmændene selv skal stå til regnskab for de udgifter, der opstår, når de pålægger virksomhederne at indberette alle mulige oplysninger.   

Tilde Holch Duedahl, Bispelunden, Agerskov

Folketingskandidat for Venstre – Tønder Kredsen.