Fremtidens boligformer til vores ældre skal være langt mere fleksible. I takt med at vi lever længere og længere bliver der brug for, at vi udvikler nye boligformer.

I dag er det desværre sådan, at alt for mange ældre ikke har nogen valgmuligheder, når det kommer til at vælge den sidste bolig. I lidt over halvdelen af landets kommuner er der kun det kommunale tilbud, når det kommer til plejeboliger og plejehjem, og dér, hvor der er en valgmulighed, er kendskabet ofte ganske lavt. Det syntes jeg, at vi skal have lavet om på. 

Som mennesker er vi ikke ens. Derfor har vi også forskellige ønsker til, hvordan vi gerne vil bo, når den sidste bolig skal vælges. Jeg så gerne, at der var et tilbud om et friplejehjem i alle landets kommuner. Det vil skabe en større mangfoldighed og mulighed for den enkelte til at vælge det, som passer bedst til ens livssituation og ønsker. 

Seniorbolig fællesskaber er med til at nedbringe ensomheden hos den ældre generation

Dertil har vi seniorboliger, hvor efterspørgslen forventes at eksplodere i de kommende år. Det giver en oplagt mulighed for at udvikle nogle fleksible seniorboliger, som, når tiden er til det, kan omdannes til en plejebolig. 

Det vil give de ældre mulighed for at blive boende længere i egen bolig. Samtidig vil det også gøre det muligt for et par, hvor den ene pludselig bliver plejekrævende, at blive boende sammen. 

Som det er i dag, er ægtepar ofte nødt til at flytte fra hinanden, hvis den ene bliver plejekrævende. Jeg syntes simpelthen ikke, at vi kan være bekendt at skille et ægtepar ad, som har været sammen hele livet, fordi den ene er kommet i den situation at have brug for hjælp. 

Ydermere så er seniorbolig fællesskaber med til at nedbringe ensomheden hos den ældre generation.