Lad os løse manglen på arbejdskraft nu

27 sep. 2022 kl. 11:47 Tilde Holch Duedahl, Bispelunden 1, Agerskov, Folketingskandidat for Venstre, Tønder Kredsen, skriver:

Virksomhederne mangler desperat arbejdskraft i øjeblikket. Også i den offentlige sektor er problemet stort i øjeblikket. Når jeg er rundt om og besøge virksomheder og offentlige institutioner, så er manglen på kvalificeret arbejdskraft et gennemgående tema. Det gælder blandt andet i landbruget, hos industrivirksomheder og i de mindre virksomheder. Det bremser udviklingen i vores samfund og sætter velfærdssamfundet under pres. Derfor skal vi gøre noget nu.

Jeg foreslår, at vi kigger på at gøre det nemmere at få udenlandsk arbejdskraft til landet. Det kan gøres ved at gøre ansøgningsprocesserne mere smidige, sænke beløbsgrænsen yderligere og fjerne nogle af de regelbarrierer, som der er, når man skal søge om arbejdstilladelse i landet. Og der er en stor gevinst ved at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Både for den enkelte virksomhed men også for staten. Beregninger fra Finansministeriet viser, at hver enkelt udlænding, som kommer til landet for at arbejde på ”beløbsordningen” i gennemsnit bidrager med lidt under 300.000 kroner. Særligt personer fra USA, Canada og Australien skæpper godt i kassen, da de bidrager med omkring 500.000 kroner årligt.

Jeg foreslår, at vi kigger på at gøre det nemmere at få udenlandsk arbejdskraft til landet.

Videre skal vi kigge på at gøre det mere økonomisk attraktivt for den almindelige dansker at arbejde. I dag er der 225.000 danskere, der fortsat kun har en lille økonomisk gevinst ved at gå på arbejde. Det potentiale skal vi bruge aktivt. Blandt andet foreslår jeg og Venstre, at vi øger beskæftigelsesfradraget, så forskellen mellem passiv forsørgelse og det at være i arbejde forøges.