KLIMA og Landbrug

Vores klima ændres sig, hvem er synderen og hvad kan vi gøre! 

Vi kan alle gøre en forskel ved at tænke os om i det daglige, men i min verden hjælper det ikke alene at vi sætter vindmøller op og sløjfer alle kvægbesætninger. Opsætning af vindmøller og solceller gør det ikke alene, men det gør en del. 

Når vi producere energi i form af solceller og vindmøller, så skal vi sørge for at lagre det - for det ER muligt. Jeg mener, vi skal sætte fut under opsætning af Power to-X anlæg, som kan bruge det overproducerede energi fra disse energiformer og som så kan skabe brint som flere og flere transportformer kan benytte sig af.

Vi skal have mere lempelige regler for opsætning af solceller.

  • Man skal kunne udnytte lavbundsjorde til opsætning ligeså, det jord som alligevel ikke dyrkes  
  • Nemmere som virksomhed at energioptimere
  • Større mulighed for at benytte tage til opsætning, også på offentlige bygninger 
  • Ændrede regler omkring strandbeskyttelseslinje ex. på et stede som Rømø.

I stedet ser man god landbrugsjord og flotte grønne arealer blive indtaget af solceller som bestemt ikke præger vores flotte natur i Danmark og som ødelægger muligheden for at vi kan producere fødevarer eller biobrændsel.


Vores dygtige danske landbrug

I bare Tønder kommune har vi i dag omkring 800 arbejdspladser indenfor landbruget. 

I 2021 begyndte tallet af landbrugselever at stige, hvilket jeg mener er en glædelig nyhed. Derfor mener jeg også, at der er håb forude for verdens dygtigste landbrug.

Vi skal nemlig være stolte af vores danske landbrug som producerer nogle af de mest miljøvenlige fødevarer i verden, vi producere bare mere end, hvad vi kan forbruge i vores del af landet og derfor burde de reelle forbrugere i andre dele af Danmark og udlandet også tage en del af regningen for vores overforbrug af CO2 hernede. Der er kort sagt brugt en urimelig fordelingsnøgle i denne sammenhæng.

Hvivi lukker dansk landbrug, så flytter vi bare produktionerne til udlandet, hvor de ikke er så miljøvenlige og ikke leverer den samme kvalitet som danske landbrug gør - så lad os hellere kæmpe for at de danske landbrug for bedre vilkår at arbejde under for de vil faktisk gerne den grønne omstilling.

Vi skal derfor gøre det nemmere at være landmand og ikke nok med vi har en masse EU-regler som de skal overholde, så overimplementere Danmark yderligere reglerne, så de færreste med egen hjælp kan finde rundt i lovgivningen.

Nogle af de ting vi skal have kigget på for at gøre forholdene mere optimale for landbruget er:

  • Kortere behandlingstid af arbejdstilladelser for ikke EU-borgere, hvem vi har mange af i landbruget
  • Vandingstillladelser
  • Brakregler, som Danmark igen har overimplementeret i forhold til EU
  • Understøtte landmændene teknologisk i deres fremtidige valg af klimatiltag
  • Vi skal udvikle dansk landbrug, ikke afvikle
  • Udtagning af lavbundsjorde

Der er kort sagt for mange snørklede regler og lovgivninger, som laver benspænd gang på gang for et landbrug, som faktisk har viljen og modet til den grønne omstilling. 

Lad os nu få noget mindre bureaukrati, undlade at skyde skylden på de forrige fødevareministre, men få noget handling bag ordene. Vi har brug for fornuft og forståelse for landbruget og se på, hvem de reelle syndere er, i stedet for altid at give landbruget skylden.